Revize požárních hydrantů

Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajistit revize požárních hydrantů v souladu s platnou legislativou 246/2001 Sb.., a to minimálně jednou ročně.

Proč je povinné zajištění revize požárních hydrantů?

  • Zabráníte případným škodám na zdraví a majetku.

  • Zabráníte případným vysokým postihům za nedodržení všech stanovených předpisu v oblasti BOZP.

  • Zabráníte případnému vzniku požáru.

  • Zabráníte případnému krácení pojistného plnění.

Vlastníte revizní zprávu?

Revizní zpráva, neboli protokol o provedené revizi slouží především jako doložitelný doklad při pojistném plnění. V případě, že máte platnou revizní zprávu, nemusíte se již obávat tučných pokut.

Revizní správu Vám technik vystaví i v případě, že zjistí nedostatky. V opačném případě, jen zaznamená a zapíše další termín revize, kdy je nutné provést další revizi.

Provedeme Vám revize hydrantů, vypracujeme Vám revizní zprávu odpovídající přeně stanoveným normativním požadavkům.

Komplexní zajištění revize požárních hydrantů s Energom Projekty a.s

Specialisté naší společnosti Energom Projekty a.s., poskytují profesionální revizní služby v oblasti požárních hydrantů a komplexní zajištění na míru Vaši společnosti.

Vlastníme prokazatelná oprávnění k provádění revizí a kontrol hydrantových systémů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace