Centrum BOZP a PO v celé České republice

Specialisté na komplexní zajištění BOZP služeb.


Revize nouzového osvětlení

Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajistit revize nouzového osvětlení v souladu s platnou legislativou MV č. 246/2001 Sb..

Proč je povinné zajištění revizí nouzového osvětlení?

  • Zabráníte případným škodám na zdraví a majetku.

  • Zabráníte případným vysokým postihům za nedodržení všech stanovených předpisu v oblasti BOZP.

  • Zabráníte případnému vzniku požáru.

  • Zabráníte případnému krácení pojistného plnění.

Druhy revizí nouzového osvětlení?

  • Nouzové únikové osvětlení, umožňující bezpečnou evakuaci z objektu.
  • Nouzové osvětlení únikových cest, umožňující bezpečnou evakuaci na únikových cestách.
  • Nouzové osvětlení prostor s velkým rizikem.

Vlastníte revizní zprávu?

Revizní zpráva, neboli protokol o provedené revizi slouží především jako doložitelný doklad při pojistném plnění. V případě, že máte platnou revizní zprávu, nemusíte se již obávat tučných pokut.

Revizní správu Vám technik vystaví i v případě, že zjistí nedostatky. V opačném případě, jen zaznamená a zapíše další termín revize, kdy je nutné provést další revizi.

Komplexní zajištění revizí nouzového osvětlení s Energom Projekty a.s

Specialisté naší společnosti Energom Projekty a.s., poskytují profesionální revizní služby v oblasti nouzového osvětlení a komplexní zajištění na míru Vaši společnosti. Zajistíme Vám odborné kontroly dle stanovených právních předpisů, splňující požadavky souvisejících norem.

Zajistíme, aby Vaše požárně bezpečnostní zařízení bylo v provozuschopném stavu dle stanovených předpisů.

...Kontaktujte nás…

Rádi Vás zastoupíme i při státních kontrolách z příslušných orgánů.

Předejděte zbytečným finančním ztrátám a přenechte veškeré náležitosti v oblasti BOZP a PO na nás.

...Jsme tu pro Vás každý den…

7 dní v týdnu

...od 8:00 do 22:00 hod....

Kontakt

Centrum BOZP a PO v celé České republice

Energom Projekty, a.s.

Tel. kontakt: +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace