Centrum BOZP a PO v celé České republice

Specialisté na komplexní zajištění BOZP služeb.


Revize komínu

Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajistit revize komínu v souladu s platnou legislativou 91/2010 Sb..

Proč je povinné zajištění revizí komínu?

  • Zabráníte případným škodám na zdraví a majetku.

  • Zabráníte případným vysokým postihům za nedodržení všech stanovených předpisu v oblasti BOZP.

  • Zabráníte případnému vzniku požáru.

  • Zabráníte případnému krácení pojistného plnění.

Kdy se provádí revize komínu?

  • Při uvedení spalinové cesty do provozu nebo při každé stavební úpravě komína.
  • Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv.
  • Při změně nebo nové instalace spotřebiče paliv, uvedením do provozu po komínovém požáru.
  • Při vzniku trhlin ve spalinové cestě.
  • Při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Vlastníte revizní zprávu?

Revizní zpráva, neboli protokol o provedené revizi slouží především jako doložitelný doklad při pojistném plnění. V případě, že máte platnou revizní zprávu, nemusíte se již obávat tučných pokut.

Revizní správu Vám technik vystaví i v případě, že zjistí nedostatky. V opačném případě, jen zaznamená a zapíše další termín revize, kdy je nutné provést další revizi.

Komplexní zajištění revizí ukomín s Energom Projekty a.s

Specialisté naší společnosti Energom Projekty a.s., poskytují profesionální revizní služby v oblasti komínu a komplexní zajištění na míru Vaši společnosti. Zajistíme Vám odborné revize spalinových cest, které provádí náš odborně způsobilý specialista, jenž je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Díky pravidelným revizím komínů se včas vyvarujete zbytečným problémům. Náš revizní technik při zjištěných nedostatcích neprodleně zajistí její nápravu a oznámí tuto skutečnost písemně stavebnímu úřadu, popřípadě příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

...Kontaktujte nás…

Rádi Vás zastoupíme i při státních kontrolách z příslušných orgánů.

Předejděte zbytečným finančním ztrátám a přenechte veškeré náležitosti v oblasti BOZP a PO na nás.

...Jsme tu pro Vás každý den…

7 dní v týdnu

...od 8:00 do 22:00 hod....

Kontakt

Centrum BOZP a PO v celé České republice

Energom Projekty, a.s.

Tel. kontakt: +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace