Centrum BOZP a PO v celé České republice

Specialisté na komplexní zajištění BOZP služeb.


Revize hromosvodů

Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajistit revize hromosvodů v souladu s platnou legislativou EN 62305-3 ČR, a to minimálně jednou za 2 roky dle okolního prostředí.

Proč je povinné zajištění revizí hromosvodů?

  • Zabráníte případným škodám na zdraví a majetku.

  • Zabráníte případným vysokým postihům za nedodržení všech stanovených předpisu v oblasti BOZP.

  • Zabráníte případnému vzniku požáru.

  • Zabráníte případnému krácení pojistného plnění.

Kdy se provádí revize hromosvodů?

  • Při nové montáži hromosvodu.
  • Při pravidelné kontrole, alespoň jednou ta 2 roky.
  • Při úderu bleskem.
  • Při demontáži hromosvodu.

Vlastníte revizní zprávu?

Revizní zpráva, neboli protokol o provedené revizi slouží především jako doložitelný doklad při pojistném plnění. V případě, že máte platnou revizní zprávu, nemusíte se již obávat tučných pokut.

Revizní správu Vám technik vystaví i v případě, že zjistí nedostatky. V opačném případě, jen zaznamená a zapíše další termín revize, kdy je nutné provést další revizi.

Komplexní zajištění revizí hromosvodů s Energom Projekty a.s

Specialisté naší společnosti Energom Projekty a.s., poskytují profesionální revizní služby v oblasti hromosvodů a komplexní zajištění na míru Vaši společnosti. Zajistíme Vám odborné provádění revizí hromosvodů a včasné zjištění závad a jejich odstranění. Závady by se měly odstranit v co nejkratším možném termínu, aby nedošlo k případným škodám na majetku nebo k újmě na zdraví.

Revize hromosvodů přizpůsobíme na míru Vašim potřebám.

...Kontaktujte nás…

Rádi Vás zastoupíme i při státních kontrolách z příslušných orgánů.

Předejděte zbytečným finančním ztrátám a přenechte veškeré náležitosti v oblasti BOZP a PO na nás.

...Jsme tu pro Vás každý den…

7 dní v týdnu

...od 8:00 do 22:00 hod....

Kontakt

Centrum BOZP a PO v celé České republice

Energom Projekty, a.s.

Tel. kontakt: +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace