Revize hasících přístrojů

Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajistit revize hasících přístrojův souladu s platnou legislativou 246/2001 Sb., a to minimálně jednou ročně.

Proč je povinné zajištění revize hasících přístrojů?

  • Zabráníte případným škodám na zdraví a majetku.

  • Zabráníte případným vysokým postihům za nedodržení všech stanovených předpisu v oblasti BOZP.

  • Zabráníte případnému vzniku požáru.

  • Zabráníte případnému krácení pojistného plnění.

Jaké jsou druhy hasících přístrojů?

  • Práškové hasící přístroje.
  • Vodní hasící přístroje.
  • Pěnové hasící přístroje.
  • Sněhové hasící přístroje.

Vlastníte revizní zprávu?

Revizní zpráva, neboli protokol o provedené revizi slouží především jako doložitelný doklad při pojistném plnění. V případě, že máte platnou revizní zprávu, nemusíte se již obávat tučných pokut.

Revizní správu Vám technik vystaví i v případě, že zjistí nedostatky. V opačném případě, jen zaznamená a zapíše další termín revize, kdy je nutné provést další revizi.

Komplexní zajištění revizí hasicích přístrojů s Energom Projekty a.s

Specialisté naší společnosti Energom Projekty a.s., poskytují profesionální revizní služby v oblasti hasících přístrojů a komplexní zajištění na míru Vaši společnosti. Zajistíme Vám pravidelnou údržbu a kontrolu vybavení objektu tak, aby jste byli v bezpečí.

Upozorníme Vás na překročení doby životnosti, která je stanovena u PHP a Vy se tak bezstarostně můžete věnovat svému podnikání.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace