Centrum BOZP a PO v celé České republice

Specialisté na komplexní zajištění BOZP služeb.


Revize elektrických přístrojů

Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajistit revize elektrických přístrojů v souladu s platnou legislativou č. 251/2005, a to minimálně jednou ročně dle okolního prostředí.

Proč je povinné zajištění revizí elektrických přístrojů?

  • Zabráníte případným škodám na zdraví a majetku vadným přístrojem.

  • Zabráníte případným vysokým postihům za nedodržení všech stanovených předpisu v oblasti BOZP.

  • Zabráníte případnému vzniku požáru.

  • Zabráníte případnému krácení pojistného plnění.

Kde se provádí revize elektrických přstrojů?

  • U elektrických přístrojů informační techniky (počítače, kopírky apod.),
  • U elektrických spotřebičů pro domácnost (lednice, pračky, vařiče, konvice apod.)
  • U elektrických přístrojů spotřební elektroniky (radiopřijímače, televizory, magnetofony apod.)
  • U dalších elektrických spotřebičů podobného nebo stejného charakteru.

Vlastníte revizní zprávu?

Revizní zpráva, neboli protokol o provedené revizi slouží především jako doložitelný doklad při pojistném plnění. V případě, že máte platnou revizní zprávu, nemusíte se již obávat tučných pokut.

Revizní správu Vám technik vystaví i v případě, že zjistí nedostatky. V opačném případě, jen zaznamená a zapíše další termín revize, kdy je nutné provést další revizi.

Komplexní zajištění revizí elektrických přístrojů s Energom Projekty a.s

Specialisté naší společnosti Energom Projekty a.s., poskytují profesionální revizní služby v oblasti elektrických přístrojů a komplexní zajištění na míru Vaši společnosti. Zajistíme Vám odborné provádění revizí elektrických přístrojů a zjistíme celkový stav Vašeho zařízení tak, aby splňovali ČSN 33 1610 vyplývající ze zákoníku práce.

Upozorníme Vás včas před případnými riziky a ihned navrhneme nejvhodnější řešení s důrazem na bezpečnost zdraví osob a majetku.

...Kontaktujte nás…

Rádi Vás zastoupíme i při státních kontrolách z příslušných orgánů.

Předejděte zbytečným finančním ztrátám a přenechte veškeré náležitosti v oblasti BOZP a PO na nás.

...Jsme tu pro Vás každý den…

7 dní v týdnu

...od 8:00 do 22:00 hod....

Kontakt

Centrum BOZP a PO v celé České republice

Energom Projekty, a.s.

Tel. kontakt: +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace