Prověrka BOZP

Každý podnikatel je dle zákona č. 262/2006 Sb. A Zákoníku práce, § 108, odst.5 Povinnen provádět pravidelné prověrky BOZP.

Našim cílem je komplexně prověřit zajištění BOZP ve Vašem provozu a odstranit případné závady dle právních norem a vnitřních předpisů BOZP.

Profesionální provedení prověrky BOZP s Energom Projekty a.s.

Naši odborně proškolení specialisté Vám provedou prověrku BOZP ve lhůtě 12 měsícu dle provedení předešlé prověrky.

 • Zajistíme komplexní odstranění neshod z předešlé prověrky.
 • Zajistíme profesionální kontrolu u plnění všech daných úkolů v BOZP na jednotlivých pracovních pozicích .
 • Zajistíme komplexní funkčnost jednotlivých prvků řízení BOZP.
 • Zajistíme profesionální provedení a garanci odborně způsobilých osob v prevenci rizik.
 • Zajistíme komplexní vyhodnocení rizik dle aktuálního stavu.
 • Zajistíme profesionální kontrolu aktuálního stavu dokumentace.
 • Zajistíme komplexní zařazení prací do kategorizace prací.
 • Zajistíme profesionální provedení školení všech zaměstnanců.
 • Zajistíme komplexní vybavení všech pracovišť prostředky první pomocí.
 • Zajistíme profesionální vedení záznamů a evidence v oblasti pracovních úrazů.
 • Zajistíme komplexní poskytnutí osobní ochranné pracovní prostředků..
 • Zajistíme profesionální kontroly všech pracovišť a dodržení zákonných i vnitřních předpisů.

Dle vyhodnocení prověrky navrhneme případné odstranění nedostatků a jeho termín na míru Vaší společnosti.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace