Dokumentace BOZP

Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Každá právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k podnikání je povinna zpracovávat dokumentaci podléhající platnému zákoníku práce č. 309/2006 Sb v oblasti BOZP.

Z aktualizujeme a správně provedeme dokumentaci BOZP bez zbytečných a dalších náležitostí. Vše uděláme na míru Vašemu provozu.

Profesionální dokumentace BOZP s Energom Projekty a.s.

Zajistíme Vám profesionální dokumentaci v oblasti řízení i organizace.

Naši odborně proškolení specialisté Vám rádi pomohou zajistit komplexní vypracování následujících dokumentací BOZP.

 • Komplexně Vám vypracujeme pracovní a organizační řád.
 • Komplexně Vám provedeme a určime jednotlivé povinnosti pro strukturu a řízení v oblasti BOZP
 • Komplexně Vám vypracujeme a zavedeme podnikové bezpečnostní předpisy, provozní pravidla a jednotlivé pracovní postupy
 • Komplexně Vám zpracujeme, dohody o spolupráci na společných pracovištích a provozních pronájmech prostorů
 • Komplexně Vám provedeme záznamy bezpečnostních prověrek
 • Komplexně Vám provedeme záznamy o vyhodnocování rizik

Zajistíme Vám dokumentaci v oblasti pracovněprávní se zaměřením na pracovní podmínky:

 • Profesionální dohled na správné vytvoření pracovních smluv a pracovní náplně vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců.
 • Profesionální provedení záznamů o zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
 • Profesionální zpracování dokladů o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy.
 • Profesionální provedení záznamů o školeních BOZP .
 • Profesionální vytvoření záznamů o směnách.
 • Profesionální vypracování seznamu osobních ochrannných pracovních prostředků.
 • Profesionální zpracování dokladů o přidělování OOPP.
 • Profesionální zavedení dokladů a posouzení ohrožení zdraví při práci a následné opatření.
 • Profesionální zavedení knihy úrazů a havarijního plánu.
 • Profesionální vytvoření technické dokumentace strojů.
 • Profesionální zpracování traumatologické plánu a komplexní zajištění vybavení lékárničky.

Zajistíme Vám dokumentaci se zaměřením a bezpečnost technických zařízení a strojů:

 • Provedeme Vám technickou dokumentaci se zajištěním předepsaných testů na jednotlivé zařízení.
 • Zajistíme Vám doklady pro uvedení zařízení do provozu
 • Zpracujeme Vám dokumentaci o provozu, provozních denících a záznamů.
 • Zavedeme Vám revizní knihy.
 • Pomůžeme Vám s důležitým jmenováním osob zodpovědných za provoz technického zařízení

Dohlídneme Vám na správné vedení dokladů o prováděných zkouškách a prohlídek veškerých revizí.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace