Bezpečnost práce (BOZP)

Každý podnikatel je dle zákona č. 309/2006 Sb o bezečnosti a ochraně zdraví při práci povinen zajistit dodržování daných zásad a požadavků v oblasti BOZP.

Pravidla v oblasti BOZP musí dodržovat i podnikatel, nemající žádné zaměstnance nebo dokonce i pracující z domova.

Jaké jsou zákonné povinnosti v oblasti BOZP?

Dle zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je nutné zajištění prevence pro bezpečného pracovní prostředí:

  • Kompletní zajištění pracovního prostředí před riziky pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  • Kompletní zajištění osobních ochranných pracovních pomůcek.
  • Kompletní zajištění správného dodržování pracovních směrnic.
  • Kompletní zajištění a vedení dokumentace BOZP.
  • Kompletní zajištění vstupního auditu BOZP
  • Kompletní zajištění školení BOZP pro zaměstance.
  • Kompletní zajištění koordinace v oblasti BOZP.

Nepodléhejte tedy domněnkách, že zrovna Vás nemohou navštívit státní kontrolní orgány. Týká se to i Vás….Předejděte tučným pokutám, které mnohdy zapříčiňují pak samotné ukončení podnikaní.

Komplexní zajištění BOZP služeb s Energom Projekty a.s

Specialisté naší společnosti Energom Projekty a.s., poskytují profesionální služby v oblasti BOZP a komplexní zajištění na míru Vaši společnosti. Zajistíme Vám bezpečné a nezávadné podmínky pracovního prostředí, neohrožující zdraví Vás, ani Vašich zaměstnanců dle právních norem.

Zastoupíme Vás u státních kontrolních orgánů a zajistíme hladký průběh bez zbytečných ztrát a tučných pokut.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace